~ Editörün Seçtikleri ~

Namazın Önemi

Yrd. Doç. Musa Kazım Gülçür Namaz Allah’a ulaşmaya, varlığı yorumlamaya, değişik ilimlerle kâinatı hallaç etmeye müsait yaratılan bu mükemmel insanın tabiatına en uygun bir ibadettir. Yazının Devamı

Sosyo-Kültürel Açıdan Diyaloğun Gerekliliğine Dair Bir Gözlem

Burhan Yanmış İnsan, ayağını İslâmî prensiplere bağlılık içinde sağlam basıyorsa, yani insanın bir ayağı, Mevlâna’nın ifadesiyle, hep dinî zemine sağlam basıyorsa, bu diyaloglar faydalıdır. Aksine, insanın hayatı Sünnet yörüngeli değilse,bu takdirde kaymalar olabilir. Yazının Devamı

Ahlâk ve Âdâb Sûresi Hucurât

Prof. Dr. Davut Aydüz Rabbimiz’e, Peygamber Efendimiz’e, anne-babamıza, âlimlere, Hak dostlarına, Hak yolunda olan idarecilere, bütün vatandaşlara ve hatta bir manâda bütün insanlığa karşı saygı ve edep çerçevesinde hareket etmemiz Müslüman olmamızın gereğidir. Yazının Devamı

Zünnûn-i Mısrî

Orhan Bircan Mürşid, bir hâl insanı ve yaşadıklarını seslendiren bir sadakat kahramanıdır. Zaten, davranışları itibarıyla inandırıcı olmayan bir kimsenin başkalarına bir şeyi kabul ettirmesi de mümkün değildir. Yazının Devamı

Sempozyum ve Paneller

Hadîsler Işığında Çocuk Terbiyesi

Prof. Dr. Osman Güner

Küçük yaşlarda sevgi ve şefkate büyük ihtiyaç duyan yavruların sevgi ve şefkat timsali ebeveynler tarafından muhabbetle kucaklanması, sevgiden yoksun bırakılmaması da çocuk terbiyesinin önemli esaslarındandır.

Yazının Devamı
images description