El-Meded (Altın Nefesler)

Yavuz Sultan Selim

EL-MEDED


Ey cemâl-i nûr-i çeşm-i evliyâ
El-meded ey ma’den-i nûr-i Hudâ
Hâk-i pây-i tûtiyâ-yı asfiyâ
El-meded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Kimse Sensiz bulamaz Hakk’a vusûl
Feyz-i lûtfunla olur merd-i kabûl
“Rahmeten li’l-âlemîn”sin yâ Resûl
El-meded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Eyledim bî-had cürüm ile cerîm
Oldum eşhâs-ı hevâ ile nedîm
Eyle isyânım şefâat yâ Kerîm
El-meded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Ey kerem-kân-ı Resûl-i Kibriyâ
Kemterindir bu Selîmî pür-hatâ
Dargahından ilticâ eyler atâ
El-meded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Selîmî (Yavuz Sultan Selim)

Yazar Hakkında

 Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Yazarımızın Diğer Yazıları (1 adet yazısı vardır.)

Konu BaşlığıYazar
El-Meded (Altın Nefesler)Sayı : 26 / Ocak-Şubat-Mart 2013